WIELKIE ZMIANY

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczny rozwój interdyscyplinarnych badań poświęconych rodzinie, opie­rających się na takich naukach, jak ekonomia, psychologia, medycyna, demografia, pedagogika itp. Nie wyczerpując problemu, w świetle badań prowadzonych w krajach so­cjalistycznych (prócz Polski przede wszystkim w Związku Radzieckim i Czechosłowacji) można wymienić m. in. na­stępujące specyficzne dla warunków socjalistycznych ce­chy rodziny i kierunki przemian w zakresie stosunków rodzinnych oraz w relacji rodzina—społeczeństwo:Daleko idąca zmiana roli kobiety i wzajemnych sto­sunków między żoną i mężem, opierająca się na powszech­nym udziale kobiet w pracy zawodowej, która nie ustaje minio macierzyństwa kobiet. Zmienia to również sytuację ekonomiczną kobiety i nie pozostaje bez wpływu na ogólną sytuację ekonomiczną rodziny i organizację jej życia.Zmiany w stosunkach między rodziną a społeczeń­stwem i jego organizacją państwową, zarówno jeśli idzie o    czas tworzenia rodziny, jak i jej wielkość.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<