SZEREG FUNKCJI

Zmiany po­legają nie tylko na przejęciu przez społeczeństwo szeregu funkcji spełnianych dotychczas przez rodzinę, lecz również na pozbawieniu tych stosunków wielu antagonistycznych elementów, wynikających z klasowego charakteru państwa kapitalistycznego .Zmiana funkcji ekonomicznych rodziny. Przestaje ona być instytucją gromadzącą i przekazującą prywatny majątek i strzegącą prywatnej własności.Jest rzeczą charakterystyczną, iż nawet rola docho­dów z pracy najemnej członków rodziny jako źródła jej egzystencji ulega w ustroju socjalistycznym ograniczeniu. Wyrazem tego jest wzrost znaczenia funduszu spożycia zbiorowego powodujący dodatkowo, że rodzina w pewnej mierze traci znaczenie jako jedyna niegdyś baza oparcia materialnego jej członków.Tendencje do zmniejszania materialnych i kulturo­wych rozpiętości pomiędzy rodzinami reprezentującymi różne grupy społeczne i zawodowe. Tendencje te wynikają zarówno z możliwości awansu społecznego i ruchliwości przestrzennej, jak i realizacji egalitarnych, reprezentowa­nych przez socjalizm i popartych przez układ stosunków ekonomicznych systemów wychowania i nauczania.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<