RODZINA WYRAZÓW

Rodzina wyrazów to grupa wyrazów mających wspólne pochodzenie, czyli wywodzących się od jednego wyrazu podstawowego. Pochodzenia wyrazów prowadzi do tworzenia całych łańcuszków zależności. Powstałe w ten sposób grupy nazywamy rodzinami wyrazów, a tworzące je wyrazy – wyrazami pokrewnymi. góra > gór-al > góral-ka ; Pierwszy wyraz z tego szeregu nie da się już podzielić na części słowotwórcze, bo nie jest wyrazem pochodnym. Taką najmniejszą, niepodzielną podstawę słowotwórczą nazywamy rdzeniem. W tym wypadku jest nim tylko cząstka gór-, gdyż odrzuciliśmy końcówkę fleksyjną. Rdzeń jest obecny we wszystkich , bez wyjątku , wyrazach danej rodziny, to na nim właśnie opiera się ich pokrewieństwo. W naszej rodzinie pojawił się wyraz górzysty, w którym rdzeń przyjął postać górz-. I tu należy zauważyć coś, co nazywa się wymianą spółgłoskową r : rz. Wymiany takie nazywamy obocznościami. Takie oboczności można tłumaczyć, dlaczego do nich dochodzi, ale trzeba dobrze poznać historię języka polskiego.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
<