PRZYCZYNY PRZEMIAN

W cytowanej już pracy grupy ekspertów ONZ przyczyny tych przemian zostały podzielone na dwie wielkie grupy:procesy ściśle społeczne i zewnętrzne, do których na­leżą zmiany struktury społecznej i zmiany funkcji spo­łecznych, a także zmiany struktur demograficznych;procesy ściśle indywidualne i wewnętrzne, do których zaliczono zmiany w funkcjach rodziny oraz zmiany w strukturze potrzeb.Wśród czynników oddziałujących na kształt i funkcje rodziny, wymienionych w cytowanej pracy ekspertów ONZ, brak jest czynników społeczno-politycznych typu ustrojowego. Ich oddziaływanie następuje bezpośrednio przez bazę gospodarczą i stosunki wytwórcze, instytucje społeczne i państwowe oraz pośrednio — poprzez ukształ­towane wzorce i modele życia społecznego.Jak wygląda w świetle badań rozwój rodziny w warun­kach socjalistycznych? Mimo zmian, jakie zachodzą w rodzinie i w jej roli, a właściwie dzięki tym zmianom, pozwalającym rodzinie dostosować się do nowych potrzeb społecznych i indywi­dualnych, pozostaje ona w ustroju socjalistycznym pod­stawową komórką społeczną.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<