PROCESY EWOLUCJI

Procesy ewolucji funkcji rodziny nie przebiegały i nie przebiegają we współczesnym świecie — ani w krajach socjalistycznych, ani kapitalistycznych — w sposób bez­konfliktowy, zarówno jeśli idzie o powszechność zjawiska i jego zasięg, jak i konfrontację uznawanych norm czy modeli z praktyką życia codziennego. Nie przeszkadzało to i nie przeszkadza w formułowaniu pochodzących z róż­nych stron ocen i poglądów, wskazujących na żywotność i trwałość rodziny oraz zakres jej podstawowych funkcji. Jednakże gwałtowny wzrost wpływu przyspieszonych przeobrażeń technicznych na życie społeczne i rodzinne, szybkość przemian obyczajowych, a także konflikty mię­dzypokoleniowe, które wystąpiły w burżuazyjnych społe­czeństwach zachodnich w końcu lat sześćdziesiątych, pro­wadzą niekiedy również do stawiania znaków zapytania co do dalszych losów instytucji rodziny.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<