OBOK PRZEMIAN

Obok powyższych przemian, będących odbiciem szer­szych przeobrażeń, obejmowanych skrótowo mianem re­wolucji naukowo-technicznej, należy wymienić przekształ­cenia społeczno-ustrojowe we współczesnym świecie, w tym przede wszystkim powstanie i rozszerzenie się sy­stemu socjalistycznej organizacji życia społecznego, co rzutuje w wieloraki sposób na życie i kształt rodzinyPodstawowym elementem przeobrażeń rodziny w dłu­gim okresie jest zanik jej funkcji produkcyjnych. Zanik bezpośrednich funkcji produkcyjnych rodziny uważany jest przez wielu socjologów i ekonomistów za czynnik najbardziej różnicujący rodzinę „dawną” i „współczesną”. Wraz ze społecznym i gospodarczym oderwaniem warszta­tu pracy od rodziny miejskiej następuje całkowite prze­strzenne oderwanie miejsca pracy od środowiska rodziny, od domu, w którym się mieszka. Jednakże rodzina miejska, która przecież była jednostką produkcyjną, pozostaje zor­ganizowaną całością, zapewniając swym członkom zaspoko­jenie ich codziennych potrzeb konsumpcyjnych. W tym sensie pozostaje nadal ekonomiczną wspólnotą pracy.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<