MAŁA RODZINA

Obecna mała rodzina straciła wprawdzie niektóre z do­tychczasowych swych funkcji i ograniczyła inne, lecz zdo­była zarazem nowe, wprowadzające do życia rodziny istotne elementy integrujące. W przeszłości nie ujawniały się na przykład tak wyraźnie jak obecnie dążenia do wspólnej rekreacji, troska o wspólne spędzanie wolnego czasu. Jest to wynikiem zarówno odłączenia działalności zarobkowej członków rodziny od mieszkania, ogólnej po­prawy warunków mieszkaniowych jak i poprawy sytuacji materialnej, ogólnego postępu ekonomicznego i technicz­nego, a także wzrostu znaczenia więzi emocjonalnej mię­dzy poszczególnymi członkami rodziny. Wyznacznikiem jej zwartości staje się przede wszystkim wspólność życiaOmówione przemiany należy rozpatrywać jako toczący się nadal proces, określający tendencje i kierunki zmian, ku którym zmierza współczesna rodzina

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<