KONSEKWENCJE ŻYCIA RODZINNEGO

Jakie konsekwencje wynikają dla życia rodzinnego, a pośrednio dla potrzeb mieszkaniowych rodziny, z omó­wionych ogólnych przemian zarówno nie związanych z czynnikami ustrojowymi, jak i z nich wypływających? Odpowiedź na to dać może próba oceny ewolucji, jaką przeszły wykonywane przez rodzinę funkcje. Funkcje te można podzielić w tym celu na następujące grupy:spełniane wyłącznie przez rodzinę, a więc nie zmie­nione;zmienione niewiele;pozostające nadal w zasięgu wpływu rodziny, lecz dzielone również z innymi instytucjamiDo pierwszej grupy należy prokreacja, która niezmien­nie pozostaje jednym z głównych zadań rodziny. Do dru­giej grupy należy sfera emocjonalna i więź rodzinna, która ulega pewnym modyfikacjom i przemianom. Do najlicz­niejszej, trzeciej grupy należą: wychowanie i kształcenie, funkcje opiekuńcze, sfera działalności gospodarczej i by­towej oraz sfera wierzeń religijnych i światopoglądowych. Wymienione funkcje coraz szerzej przejmowane są przez inne instytucje, lecz mimo zmienionej formy i przeniesio­nego punktu ciężkości pozostają nadal w zasięgu działania i wpływów rodziny. Na niektórych polach natomiast, jak np. w organizowaniu wypoczynku, rola rodziny rozsze­rza się.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<